Правни услуги

Ние вярваме, че всеки бизнес е различен и има своите особености. Ето защо, предлагаме на всеки от нашите клиенти формат на правно обслужване, съобразена с неговата дейност и потребности.

Договорно право

Договорното (облигационно) право регламентира отношенията между правните субекти по повод осъществяването на определено поведение - да се прехвърли определено право, да се осъществи или не определено действие от страна на друг правен субект.

Дружествено право и Търговски сделки

Търговското право представлява система от норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията, в които те влизат в процеса на осъществяване на дейността си.

Защита на лични данни

Както подсказва и наименованието, правната уредба на Защитата на личните данни регламентира обработването на данните на физическите лица и предвижда сурови санкции в случай на злоупотреба с тях.

Вещно право

Вещното право регулира имуществените отношения между субектите, касаещи собствеността и другите права върху вещи, тяхното придобиване, изгубване и защита, както и фактическите отношения (владение и държане) върху индивидуално определени вещи.

Е-бизнес и Информационно право

Информационното право регламентира отношенията в електронната информационна среда. Обхваща въпроси свързани с регулиране на взаимоотношенията при електронната търговия – сключване на електронни договори, използване на електронен подпис, електронното банкиране и т.н.

Последни публикации

Ние учим здраво и споделяме нашите знания, защото вярваме, че така ставаме все по-добри и допринасяме за развитието на правото и регулираните от него обществени отношения.

Търговска марка и нуждата ѝ за бизнеса

Съгласно чл.9, ал.1 от Закона за марките и географските означения, марката е: знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Прочетете повече…

Защита на търговската тайна

Считано от 05.04.2019г., в България бе приет първият закон уреждащ правилата за защита на търговската тайна. Причината за приемането му не бе „осъзнатата“ необходимост от подобен закон, предвид развитието на обществените отношения и напредъка на Прочетете повече…

Връчване на книжа на Юридически Лица

Юридическите лица са един от трите обособени субекта на права и задължения в българското право – Юридически лица, Физически лица и Държавата, като особен субект на права и задължения. Юридическите лица имат свое име, имущество, Прочетете повече…

Legal Analysis

© Copyright 2018-2019

Свържете се с нас

E-мейл

legalteam@legalanalysis.eu 

 

Последвайте ни

  

Свържете се с нас