Правни услуги

Ние вярваме, че всеки бизнес е различен и има своите особености. Ето защо, предлагаме на всеки от нашите клиенти формат на правно обслужване, съобразена с неговата дейност и потребности.

Договорно право

Договорното (облигационно) право регламентира отношенията между правните субекти по повод осъществяването на определено поведение - да се прехвърли определено право, да се осъществи или не определено действие от страна на друг правен субект.

Дружествено право и Търговски сделки

Търговското право представлява система от норми, които регулират правното положение на търговците и отношенията, в които те влизат в процеса на осъществяване на дейността си.

Защита на лични данни

Както подсказва и наименованието, правната уредба на Защитата на личните данни регламентира обработването на данните на физическите лица и предвижда сурови санкции в случай на злоупотреба с тях.

Вещно право

Вещното право регулира имуществените отношения между субектите, касаещи собствеността и другите права върху вещи, тяхното придобиване, изгубване и защита, както и фактическите отношения (владение и държане) върху индивидуално определени вещи.

Е-бизнес и Информационно право

Информационното право регламентира отношенията в електронната информационна среда. Обхваща въпроси свързани с регулиране на взаимоотношенията при електронната търговия – сключване на електронни договори, използване на електронен подпис, електронното банкиране и т.н.

Интелектуална собственост

Правото на интелектуална собственост урежда отношенията във връзка със създаването и използването на нематериални блага - резултат от творческата дейност на човека.

Последни публикации

Ние учим здраво и споделяме нашите знания, защото вярваме, че така ставаме все по-добри и допринасяме за развитието на правото и регулираните от него обществени отношения.

Европейско законодателство в областта на защитата на търговска тайна

Защитата на търговска тайна традиционно се включва в обхвата на понятието интелектуална собственост, но за разлика от обектите на интелектуална собственост, на които законът признава изключителни права, защитата на търговската тайна се осъществява предимно със Прочетете повече…

Интелектуална собственост: любопитни факти свързани с тениса

Интелектуалната собственост е навсякъде! Всеки, който е запален по тениса, знае какво е Уимбълдън. Шампионатът Уимбълдън, или просто Уимбълдън, е най-старият и престижен турнир по тенис в света. Ето 5 любопитни факта в сферата на Прочетете повече…

В полза на купувача или на продавача трябва да бъде разпределена печалбата за предходни години след продажбата на дружествените дялове?

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВИКА Дружество с ограничена отговорност има капитал в размер на 1 000 лв., който се състои от 1 000 дяла по 1 лев всеки. Дяловете от капитала на Дружеството до 02.02.2021 г. са разпределени Прочетете повече…