Европейско законодателство в областта на защитата на търговска тайна

Защитата на търговска тайна традиционно се включва в обхвата на понятието интелектуална собственост, но за разлика от обектите на интелектуална собственост, на които законът признава изключителни права, защитата на търговската тайна се осъществява предимно със средствата на договорната или деликтната отговорност, както и чрез законодателството, което установява правилата на конкуренцията. Прочетете повече…