Съгласно чл.9, ал.1 от Закона за марките и географските означения, марката е: знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Видно от така описаното определение, всяка една марка представлява знак, чрез който конкретно Юридическо или Физическо лице, отличава предлаганите от него на пазара стоки и услуги.

Защо е важно да знаем какво представлява марката

В България и към днешна дата има изключително много търговци, които предлагат своите стоки и услуги на пазара, без да са регистрирали знака, под който същите се предлагат и продават. Това се дължи най-вече на липсата на информация за необходимостта от подобна регистрация, както и за проблемите, които могат да настъпят за съответния търговец, при продължително използване на конкретния знак, без същият да е регистриран.

Регистрираната търговска марка, представлява знак, който е защитен от закона и може да бъде използван свободно на българския пазар. В случай че бъде установено, че същият или сходен на регистрирания знак се използва от друг търговец, без той да е регистриран по установения за това ред или е регистриран по-късно от първия, това би довело до множество негативни последици за ползващия нерегистрирания или регистриран по-късно знак, в това число и спиране на използваните чрез знака стоки и услуги, изтеглянето им от пазара, налагането на глоби и имуществени санкции и заплащане на обезщетение за претърпените вреди на ползвателя на първоначално регистрираната марка. За да бъде по-разбираемо, ще опиша следния пример: Търговецът Х притежава марката ZITA, чрез която предлага вафли на българския пазар. Марката ZITA е регистрирана в патентно ведомство и е получила защита за територията на Република България, за стоките вафли, шоколади и шоколадови изделия през януари 2017г.. Търговец Y, стартира нов бизнес през септември 2018г. и не се интересува от това, какви законови изисквания следва да е изпълнил, за да започне продажбата на своя продукт и решава, да пусне на пазара нови и „уникални“ вафли ZiTaa. Без да провери дали вече има сходна регистрирана марка, Търговецът Y решава да рискува и пуска вафлите на пазара. Същият успява да пробие на пазара и да извърши множество продажби на продукта си в големите търговски вериги за хранителни стоки. В един случаен ден, Търговецът Х или негови служители забелязват вафлата ZiTaa в една от големите търговски вериги за хранителни стоки, в следствие на което Търговецът Х разбира, че някой използва идентичен на неговия, защитен от закона знак, за да предлага същите стоки като неговите, поради което решава да подаде жалба в Патентно ведомство. В следствие на подадената жалба, е издадено наказателно постановление срещу търговеца Y, с което той е задължен да спре производството на вафлата под това наименование, да изтегли всички пласирани вафли, под този знак, от пазара и да заплати имуществена санкция в размер на 3000 лв. След което Търговецът Х завежда дело срещу Търговецът Y и го осъжда да му плати 10 000 лв. обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи от това, че е използван идентичен на неговия знак, за продажба на стоки идентични на неговите. Предвид така настъпилите злощастни за Търговеца Y събития, същият фалира и цялостната му дейност е преустановена.

Видно от посочения пример, регистрацията на търговска марка представлява една своеобразна защита на Вашия бизнес, защита на вашите клиенти и контрагенти, защита на изграденото от Вас име и защита на изградения от вас бранд.

С оглед на горното, съветът ни към всеки наш клиент е: Винаги преди да започне да използва даден знак в своята търговска дейност, да ни предостави възможност, да го проверим и съответно регистрираме, ако е свободен за регистрация. Същият съвет бихме желали да дадем и на всички лица, които са решили да използват даден знак, в своята търговска дейност.

Важно уточнение е, че чрез регистрацията на търговска марка, вие не целите да регистрирате името на вашето дружество, напротив вие целите да регистрирате знака под, който се предлагат конкретни стоки и услуги, като при избора на стоките и услугите следва да се изберат само тези, които действително се извършват или предлагат чрез този знак. Например имате електронен магазин, в който предлагате множество стоки. Вие няма да регистрирате наименованието на електронния магазин за защита на всички предлагани стоки чрез магазина, а ще регистрирате това наименование, само за защита на услугите, които извършвате чрез него, а именно онлайн търговия, реклама и други подобни.

Ако желаете да разберете малко повече за търговските марки, както и за процедурата по регистрация, може да се обърнете към нас за съдействие.

адв. Димитър Янев


0 Коментара

Вашият коментар

Avatar placeholder

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *