В областта на информационното право Legal Analysis предлага следните услуги:

– Правно съдействие при стартиране на онлайн бизнес;

– Съдействие на IT фирми и техните клиенти с оглед постигането на съответствие със закона на продуктите им;

– Изготвяне или проверка на общи условия на онлайн магазини;

– Изготвяне на правила за ползване на интернет страници или цялостен одит за съответствие с изискванията на законодателството на онлайн бизнес;

– Изготвяне на становища по жалби от клиенти, както и представителство пред КЗП и обжалване на наложени санкции пред компетентния съд;