Здравейте,

Казвам се Пламен Стефанов и се рея нейде след 28-те ми години. Възпитаник съм на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ гр. Монтана, където придобих основни познания в областта на финансите и счетоводството. След това завърших магистърска степен по право в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Професионалният ми опит е свързан с държавни институции, адвокатски кантори, бизнес консултантски дружества, финансови институции и инвестиционни посредници.

В свободното си време се занимавам активно със спорт. Науката и спорта са 2 ленти на един и същи еднопосочен път водещ към самоусъвършенстването. Ако съумееш да ги съчетаеш по правилен начин ще получиш един балансиран и здравословен живот.

Освен спорта, обичам да чета художествена литература, да ходя на театър и да бъда със семейството и приятели.

Правото е отражение на реалния живот. То се стреми да регулира взаимоотношенията в обществото и да дава решения на възникващите спорове. Основният проблем е фактът, че правото се отнася до много широка област на социални отношения и законодателят не е в състояние да уреди с изрични правни норми всяко от тях. Друг проблем е изключително бързо развиващият се свят и промените, които настъпват в следствие на това развитие във всички области на социалния живот. Законодателят невинаги съумява своевременно да откликва на проявите на социалния прогрес. В тези случаи на помощ идва тълкуването на нормативния акт. Това е мисловна, познавателна дейност, която е неразривно свързана с правоприлагането. Именно тълкуването на закона е и основната цел на този сайт, т.е. излагане на съждения по правни теми, които представляват интерес за мен.

Ангажиментът към този сайт ме провокира непрестанно да чета, проучвам и анализирам правото и промените, които възникват вследствие на социалния прогрес. Публикуването на съжденията, до които достигам в резултат на тълкуването, ми помогнат да подобря своя юридически речник и изказ, които са от изключително значение за всеки уважаващ себе си юрист.

„Успехът не е случайност. Той идва след упорита работа, постоянство, здраво учене, множество жертви и най-вече любов към това което правите или се учите да правите.“