Здравейте,

Казвам се Пламен Стефанов и се рея нейде след 26-те ми години. Възпитаник съм на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ гр. Монтана, където придобих основни познания в областта на финансите и счетоводството. След това завърших магистърска степен по право в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Имам сериозен интерес и познания в следните области:

  • Търговско Право
  • Търговски Сделки и Несъстоятелност
  • Гражданско Право
  • Граждански Процес
  • Арбитраж
  • Защита на Личните Данни
  • Трудово Право
  • и др.

Професионалният ми опит е свързан с държавни институции, адвокатски кантори, бизнес консултантски фирми, финансови институции и инвестиционни посредници.

В свободното си време се занимавам активно със спорт. Науката и спорта са 2 ленти на един и същи еднопосочен път водещ към самоусъвършенстването. Ако съумееш да ги съчетаеш по правилен начин ще получиш един балансиран и здравословен живот.

Освен спорта, обичам да чета художествена литература, да ходя на театър и да бъда със семейството и приятели.

Правото е отражение на реалния живот. То се стреми да регулира взаимоотношенията в обществото и да дава решения на възникващите спорове. Основният проблем е фактът, че правото се отнася до много широка област на социални отношения и законодателят не е в състояние да уреди с изрични правни норми всяко от тях. Друг проблем е изключително бързо развиващият се свят и промените които настъпват в следствие на това развитие във всички области на социалния живот. Законодателят невинаги съумява своевременно да откликва на проявите на социалния прогрес. В тези случаи на помощ идва тълкуването на нормативния акт. Това е мисловна, познавателна дейност, която е неразривно свързана с правоприлагането. Именно тълкуването на закона е и основната цел на този сайт, т.е. излагане на съждения по правни теми, които представляват интерес за мен.

Ангажиментът към този сайт ме провокира непрестанно да чета, проучвам и анализирам правото и промените, които възникват в следствие на социалния прогрес. Публикуването на съжденията, до които достигам в резултат на тълкуването, ми помогнат да подобря своя юридически речник и изказ, които са от изключително значение за всеки уважаващ себе си юрист.

От бизнес консултант, на когото искрено се възхищавам, знам че трябва да се дава добавена стойност при предоставянето на продукт или услуга, нещо което е полезно и клиентите/потребителите не очакват, но много биха се зарадвали ако го получат. Именно заради това и заради интереса ми към бизнеса и  личностното развитие не е изключено в сайта да публикувам и статии на тези теми.

„Успехът не е случайност. Той идва след упорита работа, постоянство, здраво учене, множество жертви и най-вече любов към това което правите или се учите да правите.“