Здравейте,

Казвам се Димитър Янев и съм магистър по право от Университета за национално и световно стопанство и член на Софийска Адвокатска Колегия.

В периода си на обучение активно участвах в национални състезания за решаване на казуси по гражданско и търговско право, което допринесе за развитието ми, като юрист преди започване на професионалната ми дейност.

Практиката ми е насочена основно към следните области на правото:

 • Корпоративно право;
 • Търговски сделки;
 • Договорно право;
 • Граждански процес;
 • Право на интелектуалната собственост;
 • Трудово право;
 • Административно право;
 • Семейно и наследствено право;
 • Вещно право;
 • Защита на личните данни;
 • ЗМИП;
 • и др.

Професионалният ми опит е свързан с: преговори, представителство пред държавни институции, юридически и физически лица, подготвяне на всякакви вътрешни актове на дружества, изготвяне на всякакви договори на български и английски език и процесуално представителство.

За мен правото е коректив на обществото и барометър за неговото развитие. Всеки гражданин е призван да спазва върховенството на закона, който гарантира устоите на гражданското общество и правовата държава. Адвокатската професия е призвана да защитава и гарантира правата и законните интереси на лицата в това общество и като част от тази така отговорна професия, се старая всеки ден да повишавам познанията си във всички области на правото.

Считам че безвъзмездното предоставяне на информация, под формата на статии и разработки, с цел тълкуване на спорни и/или неясни за обществото нормативни актове е най-подходящият начин да следвам и запазя вековните устои на адвокатската професия.

Добър или лош, законът трябва да се спазва и ние сме тук, за да гарантираме правилното и справедливото му прилагане спрямо вас.