консултант Пламен Стефанов

адвокат Димитър Янев

This image has an empty alt attribute; its file name is lenta-700x15.jpg

Legal Analysis

Legal Analysis е име, около което се обединяват професионалисти в сферата на правото, които обогатяват правната доктрина чрез своите безплатни публикации, еднакво полезни, както за хора без юридическо образование търсещи информация за своя проблем, така и за юристи, които могат да видят още една гледна точка.

Публикациите в сайта са базирани на колективен авторски труд, под формата на проучвания, анализи и опит в съответната област на правото.

Успешно икономическо развитие

Дълбоко сме убедени, че изграждането на стабилна държавна икономика, а оттам и постигането на висок стандарт на живот на всеки един български гражданин, зависи до голяма степен от развитието на малкия и средния бизнес.  Това развитие може да бъде постигнато единствено чрез висок морал, етика, прозрачност и не на последно място, спазване на закона.

Ние вярваме, че НЕ е възможно да се постигне устойчиво икономическо развитие базирано на неетични търговски практики и нарушаване на законодателството. Ето защо НЕ толерираме и остро критикуваме нарушаването на законодателството и неетичните търговски практики.

Върховенство на закона и независима правораздавателна система

Няма държави с висок стандарт на живот, в които преобладава сивата икономика и високият процент на корупция. За да бъдат преодолени тези ограничаващи и спиращи икономическото развитие фактори, е необходимо изграждането на справедлива и независима правораздавателна система, активно гражданско общество и етични държавни институции.

Една от нашите основни каузи е изграждането на справедлива и независима правораздавателна система, но за да бъде реализирана, тя трябва да бъде споделена и да се превърне в обществена такава.